04:29 - 25. april 2014

Trærnes bittesmå fiender

Foto: Richard Bartz

Norsk institutt for skog og landskap er vårt nasjonale institutt for kunnskap om arealressurser. Botanikeren Finn Roll-Hansen la på 1950-tallet grunnlaget for instituttets skoghelsesamling. Nå har skoghelsen fått sitt eget nettsted, skoghelse.skogoglandskap.no, en slags digital pekebok der vi kan bli kjent med invaderende arter som truer den (for eksempel sibirsk edelgranlus). Vi kan også slå opp på hvert enkelt treslag for å se hvilke helsefarer som lurer – furuen må for eksempel slite med herkulesstokkmaur og tyritoppsopp. Mange av bildene av sopp, lus og insekter er svært vakre, og fagfolk har skrevet tekstene.

Annonse