11:32 - 17. januar 2014

Tellekantenes tyranni

Verden oversvømmes av ny forskning, men forskningen blir ikke bedre av den grunn. Publiseringsjag og tellekanter utfordrer selve grunnlaget for vitenskapen.

Annonse