11:32 - 17. januar 2014

Tellekantenes tyranni

Verden oversvømmes av ny forskning, men forskningen blir ikke bedre av den grunn. Publiseringsjag og tellekanter utfordrer selve grunnlaget for vitenskapen.

En million vitenskapelige artikler. Det er summen av verdens vitenskapelige produksjon i 2012. Det sier seg selv at ikke alle funnene er Higgs-bosoner og kreftmedisiner. Det blir imidlertid stadig vanskeligere å skille boson fra bullshit.

Tallet på studier som må trekkes tilbake på grunn av feil eller juks er på vei opp. Bare to prosent av forskere innrømmer å ha trikset med data – men over en fjerdedel sier de vet om kolleger som har jukset.

Minst tre fjerdedeler av funn innen biomedisin lar seg dessuten ikke gjenta når forskere dobbeltsjekker, viser flere nye undersøkelser. Og dobbeltsjekke sier de selv at de gjør altfor sjelden.

Annonse