09:52 - 09. mai 2014

Strid om grunnlovsfesting av rettigheter

• Hvis Norge grunnlovsfester sosiale menneskerettigheter risikerer vi å bidra til en internasjonal trend hvor de sivil-politiske rettighetene svekkes, mener Aarhus-professor Christian Bjørnskov. • Bekymringen er overdrevet, kontrer FN-ekspert Richard Gowen.

Kontroversielt: Mange autoritære regimer har fått plass i FNs menneskerettighetsråd. Foto: FN
Annonse