09:25 - 29. august 2014

Støre, og det ene med det andre

Den mest visjonære Støre må ha vært farfarens fetter, Johan. Han bygget på Esekiel, og tenkte større enn LO noen gang vil tillate Jonas å gjøre.

Løsningen for Midtøsten: Albert Hiorths tegning av tunellen under Jerusalem og kraftstasjonen ved Dødehavet ble først trykket i Morgenbladet i 1913.

Å konsentrere seg om to ting samtidig kan man bare i heldige tilfeller klare. Tre er forvirrende. Men fire, da har du ren adspredelse. La oss derfor velge fire og kalle det botanisering. «Botanisering i egen stue.» En kveld denne uken var det boken til Jonas Gahr Støre, programmet på NRK 1 om Nilen samt boken til Jon Hustad om den unge Winston Churchill, jeg zappet mellom. Det hele mot et bakteppe av nyhetene fra Irak og Levanten. Zapping er for øvrig på vei ut av språket, siden denne flakkingen er blitt så vanlig at man ikke lenger bruker ord på det. Hvorom allting er, plutselig sa det klikk. Pling-plong, bizz-klikk. Huttetu. Man skal jobbe også.

Har jeg ikke noen papirer liggende som forener alt dette, til én artikkel? Støre, Churchill og de store flodene? Det hevdes at en journalist kvister og rydder for å lage lysninger i informasjonsjungelen, slik at det viktige trer frem. På den annen side: Vi befinner oss akkurat nå på det punkt i skriftens historie hvor faren er at alt blir skrevet så utvetydig og greit at det blir kjedelig. Jamfør #Aftenposten under redaktør Espen Egil Hansen. Huttetu!

Om ikke annet, så derfor: La komme, på én gang: profeten Esekiel, ingeniør Johan Støre, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, ingeniør Albert Hiorth, statsminister Winston Churchill, og FNs generalsekretær Trygve Lie. Hva vil vi med dette? Få fred i Midtøsten. For i sin tur å få fred fra Midtøsten, eller helst, kunne reise rundt uten frykt.

Annonse