Annonse
10:16 - 13. juni 2014

Statoil på dypt vann

Statoil beskyldes for å stikke av med gevinsten fra storprosjektet som skulle gjøre Tanzania til en velstående gassprodusent.

I Tanzania: Statoil på kaien i Mtwara. Foto: Paul Joynson-Hicks / AP / Statoil
Annonse

«Her er bevis på at Tanzania utsettes for voldtekt!» var overskriften på en epost som gikk ut i en googlegruppe i Dar-es-Salaam 13. mai i år. Vedlagt var den hemmelige avtalen mellom tanzanianske myndigheter og de internasjonale oljeselskapene Statoil og Exxon. «Ikke rart at myndighetene aldri offentliggjør slike kontrakter», avsluttet eposten.

Grunnen til at avtalen vekket så sterke følelser, var noen få, men betydelige avvik fra standardavtalen for gass. Ifølge standardavtalen skulle profittgassen (dvs. gassen som ikke brukes til å dekke selskapenes utgifter) fordeles mellom de internasjonale selskapene og Tanzania etter en fordelingsnøkkel der staten ville få mellom 50 til 80 prosent av gassen, avhengig av produksjonsvolumet.

 

Annonse