Annonse
01:03 - 10. januar 2014

Skeive og underkjente

Myndighetene kan ennå gjøre mer for skeive med innvandrerbakgrunn.

Annonse

TANKESMIA

Å være skeiv kan fortsatt være belastende i det norske samfunnet. Det er bare å ta en titt på reaksjonene til mediesaken om at årets nyttårsbarn hadde to mødre. I en del minoritetsmiljøer er det å ha en ikke-heterofil legning så skam- og tabubelagt at det knapt snakkes om. Det anses som unormalt og uønsket.    En konsekvens er at mange føler seg presset til å inngå heterofile ekteskap, og noen blir regelrett tvunget til det for å redde familiens ære og anseelse. Psykiske lidelser og destruktiv livsførsel er utbredt. En fersk studie fra FAFO viser at skeive med etnisk minoritetsbakgrunn strever med ensomhet og tilhørighet, særlig gjelder dette de som ikke møter aksept fra omgivelsene. Skeive med innvandrerbakgrunn opplever kalde skuldre både fra sine familier og i majoritetsdominerte homomiljøer.
    På 2000-tallet begynte skeive aktivister med ikke-vestlig bakgrunn å stå frem. De betaler en høy pris for sin åpenhet, og disse rollemodellene er uvurderlige i kampen for verdighet og forståelse. Men for at det skal skje en reell normendring kan vi ikke la de mest utsatte stå alene. Et spesielt ansvar har de som sitter på makt og ressurser.
    Et steg i riktig retning har vært å ta hatkriminalitet på alvor. Et annet positivt fremskritt er den nye loven som trådte i kraft 1. januar i år, med spesifikt forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Myndighetene kan likevel gjøre mer. I Norge har vi omfattende tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn, som gir myndighetene en unik mulighet til å påvirke enda mer.
    Organisasjonen Skeiv Verden er talerøret for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) med etnisk minoritetsbakgrunn. De har tatt til orde for at det bør være et kriterium i tilskuddsordningene at man setter LHBT på dagsordenen internt i enhver organisasjon. Dette forslaget fortjener all mulig støtte. Tabuer brytes bare av at man snakker høyt om dem. Det er et rimelig krav at ressursmiljøer og trossamfunn som får statlig støtte, må forplikte seg til å fremme toleranse og likestilling – også i praksis. At dette er et krav fra staten, gir mer ryggdekning. Det normale er tross alt at vi alle er forskjellige.

 

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.