11:25 - 11. juli 2014

Muslimers psykologi

Mange muslimske ungdommer lever godt i to verdener, tror Fafo-forsker Olav Elgvin.

– Noen muslimer opplever at de må forholde seg til flere konkurrerende verdisett eller verdenssyn, sier Olav Elgvin, forsker ved forskningsstiftelsen Fafo.

– De kan for eksempel møte ett verdisett på skolen, ett i sitt religiøse fellesskap, og ett hos sine tradisjonalistiske, men ikke nødvendigvis så religiøse foreldre, sier Elgvin, som har forsket på muslimer i Norge i flere år.

For å forstå slike og lignende problemstillinger bedre publiserer Elgvin og forskerkollega Jon Horgen Friberg snart en artikkel hvor de tar til orde for å bruke mer sosialpsykologisk teori i migrasjonssosiologien.

Annonse