11:01 - 29. august 2014

Mitt liv som hen

Trenger vi et kjønn for å vite hvem Kristin Fridtun er?

Utenfor språket: Kristin Fridtun tror ikke hen vil ha hormonbehandling eller «kjønnsbekreftende» operasjon. Hen kan tidvis ta hun, og til nøds han, som pronomen. Men hen er ingen kvinne. Er alle andre rede til å se hen for hva hen er? Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse