10:17 - 20. juni 2014

Intelligente hønsehjerner

INTELLIGENS Klukk klukk, dok dok og kykeliky. Høner og haner kommer lengre enn vi tror med en hjerne på størrelse med en ert.

illustrasjon: Ellen Lande Gossner
Annonse