09:45 - 10. januar 2014

– Ikke alle kan jobbe

Forsker Anita Røysum mener arbeidslinjen i Nav ikke alltid er realistisk.

– Poenget er at det kan bli for ukritisk. Det er arbeid, arbeid, arbeid som gjelder, sier Anita Røysum, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Hun har fulgt Nav siden starten, og blant annet skrevet doktorgrad om sosialarbeideres erfaringer med Nav-reformen. En av konklusjonene er at arbeidslinjen kan gå på bekostning av oppfølging av brukere med sammensatte behov.

Røysum har fulgt Nav-kontorenes arbeid også etter studien, underviser sosionomstudenter og sosialarbeidere, og har tett kontakt med Nav-feltet.

Annonse