13:53 - 24. juli 2014

Het debatt om skatte-sjonglering

POLITISK ANALYSE Skatteplanlegging bør ikke forbys, men bør kanskje anses som umoralsk, skriver Aslak Bonde.

Rundt midnatt mellom 20. og 21. mai 1999 ble boreriggen Polar Pioneer solgt og kjøpt tre ganger mens den hadde et åtte timer langt opphold i britisk sektor. Dagen etter gjenopptok den et langvarig oppdrag på norsk sektor for Norsk Hydro. Eierselskapet Transocean sparte milliarder av kroner i skatt på å flytte riggen ut av norsk sektor akkurat i de timene den skulle flyttes mellom ulike selskaper innenfor Transocean-systemet.

«Sparte» er et ladet uttrykk. I de femten årene som er gått siden da, har det vært kontinuerlige skattetvister og rettssaker om hva som var riktig skatt for transaksjonene. Det har vært mange stridsspørsmål i ulike rettsinstanser, og det skal ikke her gjøres noe forsøk på å oppsummere dem. En av sakene har imidlertid vært annerledes enn de andre – den har vært kjørt som en strafferettssak mot noen av skatterådgiverne. Økokrim anklaget blant annet rådgiverne for å ha unndratt opplysninger fra myndighetene.

I første rettsinstans tapte Økokrim så det suste og i sommer har det vært opphetet debatt i flere næringslivsaviser om det noen mener er Økokrim-sjefens forsøk på vendetta mot landets skatterådgivere. Fra Frankrike har korrupsjonsjegeren Eva Joly blandet seg inn med en påstand om at selskaper som Transocean «plyndrer» land når de driver med såkalte aggresiv skatteplanlegging. «Tenk på hvordan disse selskapene opererer overfor u-land, når de forsøker på slikt mot et land med så sterke skattemyndigheter som vi har i Norge», sier Joly til Dagens Næringsliv.

Annonse