10:21 - 19. desember 2014

Fra graf til handling

Thomas Piketty innrømmer selv at hans oppskrift for å bekjempe økonomisk ulikhet er en utopi. Så hva vil han egentlig gjøre? Vi fikk en flytogtur til å finne det ut.

Progressiv: – Vi har glemt at progressiv skattlegging har spilt en viktig rolle for økonomisk utjevning i fortiden, sier økonom Thomas Piketty.Foto: Herman Dreyer
Annonse