08:51 - 13. juni 2014

Fra Bærum til slagmarken

Ungdomsarbeider Ikhlaque Chan har sett Bærums-ungdommer reise til Syria for å bli kanonføde. Han vil gjøre det straffbart å dra i krigen.

Lykkes, tross alt: – Med det negative fokuset muslimsk ungdom vokser opp med i dag, er det et mirakel at det er så mange suksesshistorier, sier Ikhlaque Chan, som jobber mot radikalisering av ungdommer i Bærum.
Annonse