11:25 - 17. januar 2014

Fornøyd med tellekantene

Kunnskapsdepartementet mener kvantitet ikke er til hinder for kvalitet.

– Dette er en solid evaluering, og den viser at vi har økt forskningsvolumet betydelig. Flere publiserer, og publiserer mer, sier Bjørn Haugstad (H), statssekretær i Kunnskapsdepartementet, om tellekantrapporten.

Haugstad trekker frem funnet om at det nå er flere forskere som begynner å publisere.

– Den utviklingen skulle tilsi at kvaliteten i snitt gikk ned, men det er ikke det vi ser. Det er positivt, sier han.

Annonse