11:10 - 24. januar 2014

Europeisk velferdsstrid

Rike EU-land diskuterer mulighetene for å begrense velferdsytelser til arbeidsmigranter fra EU. Debatten kan få store konsekvenser for Norge.

På jobb: En rumener spiller trekkspill i London. Per 16. januar var det kommet 25 rumenere til Storbritannia etter at de nye arbeidsinnvandringsreglene trådte i kraft ved nyttår. Foto: Gail Orenstein / NTB Scanpix

EU-migranters adgang til velferds­ytelser utenfor hjemlandet utfordres av at rumenere og bulgarere fra nyttår fikk like rettigheter som andre borgere i unionen. I Tyskland spinner debatten rundt en 24-årig kvinne fra Romania, som har bodd hos sin søster i Leipzig siden 2010 sammen med sin lille sønn. Kvinnen har ikke vært i arbeid og kun mottatt barnetrygd, men mener seg berettiget til de samme sosialytelsene som tyskere flest. Det lokale sosialkontoret har avslått søknaden, med den begrunnelse at utenlandske jobbsøkere ikke kan komme inn under deres generelle velferdssystem før de faktisk har vært i arbeid.

Kvinnen klaget likevel, og den lokale sosialretten følte behov for assistanse. Den ba EU-domstolen komme med en vurdering, hvor saken nå er til behandling. Men EU-kommisjonen har allerede kommet med en uttalelse hvor det heter at EU-borgere som er jobbsøkere i Tyskland kan ha rett på offentlig underhold. Riktignok ikke automatisk, men hver sak må prøves individuelt, slik at de likebehandles med tyske borgere. Uttalelsen er tolket som en indirekte seier til den rumenske kvinnen.

 

Annonse