11:10 - 24. januar 2014

Europeisk velferdsstrid

Rike EU-land diskuterer mulighetene for å begrense velferdsytelser til arbeidsmigranter fra EU. Debatten kan få store konsekvenser for Norge.

På jobb: En rumener spiller trekkspill i London. Per 16. januar var det kommet 25 rumenere til Storbritannia etter at de nye arbeidsinnvandringsreglene trådte i kraft ved nyttår. Foto: Gail Orenstein / NTB Scanpix
Annonse