14:53 - 13. mars 2014

Et folk på flukt

Opprøret startet optimistisk for tre år siden. Nå rår mismotet. – Det vil ta 50 år før Syria igjen blir et bra sted, sier en av dem som har flyktet fra krigens gru.

Ny tilværelse: En buss er kommet fra grensepunktet Fayish Khabur med nyankomne flyktninger fra Syria. I Kandala-leiren får barna næringsrike, amerikanske kjeks stukket i hånden. Foto: Eivind H. Natvig/INSTITUTE
Annonse