14:37 - 17. juli 2014

Det gamle og det nye Europa

I Romania møtes det gamle Europa og det nye europeiske prosjektet, skriver Nils August Andresen.

Annonse