00:45 - 21. november 2014

Den viktigste saken

For Christian Tybring-Gjedde er innvandring vår tids viktigste sak. Slik marginaliserer han seg selv.

Søker man på «vår tids viktigste sak» i mediedatabasen Retriever, handler nesten alle treffene om klimaendringene. Unntaket er en sak i Harstad Tidende om Bjarkøyforbindelsen, den planlagte veiforbindelsen mellom Grytøya, Bjarkøya og Sandsøya i Troms.

Og svært mange av oss, hvis vi måtte rangere, ville kanskje sette en slik merkelapp på klimasaken. Likevel har det partiet som mest eksplisitt overordner klima alle andre spørsmål, Miljøpartiet De grønne (MDG), beskjeden oppslutning.

Det finnes imidlertid grupper som har andre saker høyere opp på listen. Den viktigste av dem er innvandringsopposisjonen – ikke den liberale i Venstre og SV, men den strenge, islam-kritiske sorten. Denne uken kom Christian Tybring-Gjedde med en bok der han beskriver samfunnet slik han ser det. «For meg er innvandringspolitikk den viktigste saken», sier han til Aftenposten. «Det er den overordnede problemstillingen, siden det får følger for alle andre politikkområder.»

Annonse