Annonse
09:16 - 16. mai 2014

Den sovende grunnlovsparagraf 100.

Politikerne må se helheten i mediekrisen, for Grunnlovens skyld.

Annonse

KOMMENTAR

I uken da Grunnlovs-entusiasmen er på sitt absolutt høyeste, kan det være greit med en kald avrivning – med et blikk på en av de grunnlovsparagrafene som foreløpig ikke betyr noe som helst. Siste ledd i paragraf 100 lyder slik: «Det paaligger Statens Myndigheder at lægge Forholdene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale.»

Mange av paragrafene i Grunnloven er av en slik art at man ikke kan se deres betydning i hverdagen, men da blir det alltid sagt at bestemmelsene er der for å vise retning i krisetider. Dersom demokratiet, enkeltmenneskets frihet og suvereniteten blir truet, da står grunnlovsparagrafene der som et bolverk.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Fra Norges hovedstad er det ikke mulig å komme seg ut i Europa med tog om sommeren. Det har vi nå nesten vent oss til. Men fra Trondheim går det an. Man kan for eksempel kjøre Vy-tog…»