10:59 - 15. august 2014

Den islamske staten fester grepet

Midtøsten er inne i sin største omveltning siden første verdenskrig. For Vesten er Den islamske statens vekst den ultimate katastrofe.

Lys rød: Områder IS kontrollerer. Rød: Byer IS Kontrollerer. Grønn: Byer under angrep fra IS.

ESSAY

Mens verdens oppmerksomhet var rettet mot Ukraina og Gaza, erobret IS (Den islamske staten, tidligere Isil) en tredjedel av Syria i tillegg til den fjerdedelen av Irak gruppen erobret i juni. Det nye kalifatets grenser utvides dag for dag og dekker nå et område større enn Storbritannia som huser minst seks millioner mennesker, mer enn hele Norges befolkning. Kalifatet er kanskje fattig og isolert, men oljebrønnene og kontrollen over viktige veiruter gir en jevn inntektsstrøm i tillegg til plyndringen på slagmarken.

 

Annonse