14:43 - 24. april 2014

Den autokratiske vår

AUTORITÆRE REGIMER Russland, Tyrkia og Ungarn beveger seg i stadig mer autoritær retning. Har det liberale demokratiet mistet gravitasjonskraft?

På bølgelengde: Russlands president Vladimir Putin staker ut kursen for Tyrkias statsminister Recep Erdogan under G20-møtet i fjor høst. Foto: Eric Feferberg/AFP/NTB Scanpix

UTENRIKSANALYSE

Russlands president Vladimir Putin, Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan og Ungarns statsminister Viktor Orban har i utgangspunktet ikke stor felles politisk ballast. Men under deres regjeringstid har vi sett flere av de samme autoritære tendensene, hvor makten gradvis sementeres. Vi kjenner den russiske historien best, da Putin har fått mye negativ oppmerksomhet i verdenspressen i over ti år. Mer overraskende er utviklingen i de to andre landene.

Erdogans Rettferdighets- og utviklingsparti (AKP) fremsto inntil nylig som en positiv kraft for Tyrkia, og ble feiret som eksempel på at et muslimsk parti kunne styre et land etter liberal-demokratiske prinsipper. Men de siste årene har korrupsjonsskandaler og maktrivaliseringen med nettverket til Fethullah Gülen fått Erdogan til å stramme grepet. Europaparlamentets rapportør for Tyrkia, Ria Oomen-Ruijten, har erklært at rettsvesenet i Tyrkia ikke lenger er uavhengig. Det betyr at landet bryter de såkalte Københavnkriteriene, kravene EU stiller i medlemskapsforhandlingene, og i praksis har forlatt veien mot europeisk «standard».

Annonse