10:12 - 06. juni 2014

Byen (nesten) uten heroin

En lege på kanten av loven la ned Kristiansands åpne heroinmarked.

Heroinparken: Dagfinn Haarr trasker på gamle trakter i Wergelandsparken, der mange av Kristiansands heroinister pleide å samle seg på 1990-tallet. Den gang var de kanskje 250, nå er det bare 10-20 personer i byen som fra tid til annen bruker heroin. Foto: Ellen Lande Gossner
Annonse