10:13 - 14. november 2014

– Autisme er ikke en sykdom

Startet norsk forening: Morten Aleksander Unneland Iversen er inspirert av den internasjonale bevegelsen for nevromangfold. Han mener det er viktig å styrke autisters selvfølelse.
Annonse