10:13 - 14. november 2014

– Autisme er ikke en sykdom

Startet norsk forening: Morten Aleksander Unneland Iversen er inspirert av den internasjonale bevegelsen for nevromangfold. Han mener det er viktig å styrke autisters selvfølelse.

Nevrologisk annerledeshet. Slik beskriver Autismekulturforeningen sine medlemmer. Foreningen ble nylig stiftet av og for norske autister.

Stifteren er selv autist, tyve år gamle Morten Aleksander Unneland Iversen. Han synes ikke diagnosen i seg selv er noe problem.

– En av de viktigste tingene for oss i nevrodiversitetsbevegelsen er å bli anerkjent som autister. Vi lider ikke av autisme. Det er ikke noe vi har, men noe vi er. Det å være autist er ikke noe jeg distanserer meg fra, tvert imot. Det er meg, sier Iversen.

Annonse