05:15 - 09. august 2013

Vil revolusjonere samfunnsvitenskapene

Når folk, teknologi og kultur forandrer seg, må også samfunnsvitenskapene endre seg, mener Nicholas Christakis. Han etterlyser nye institutter, nye arbeidsmåter og mer tverrfaglighet.

Fra jegere og sankere til storsamfunn: Nicholas Christakis har spesialisert seg på hvordan individer sammen danner grupper, kollektiver og nettverk. – I dag lever de fleste av oss i byer. Har dette endret oss, ikke bare kulturelt, men også biologisk? Hvordan vil moderne teknologi påvirke oss? spør samfunnsforskeren. Foto: Getty Image/All over Presss

– Nye forskningsgjennombrudd gir oss fantastiske muligheter, sier Nicholas Christakis.

– I forrige århundre ga naturvitenskapene oss nyvinninger som penicillin, kjernekraft og plastikk. I det 21. århundre kommer samfunnsvitenskapene til å gi oss nyvinninger som vil skape enda større entusiasme og gi mer nytte, fortsetter han.

Nicholas Christakis er professor ved Yale University, der han leder Institutt for nettverksvitenskap. I juli publiserte han en kronikk i New York Times med tittelen «Let’s Shake Up the Social Sciences». Her argumenterer han for at samfunnsvitenskapene må lære av naturvitenskapene, som opp gjennom historien har lagt ned mange institutter og opprettet nye, for å ta til seg ny innsikt og nye arbeidsmetoder.

Annonse