05:15 - 09. august 2013

Vil revolusjonere samfunnsvitenskapene

Når folk, teknologi og kultur forandrer seg, må også samfunnsvitenskapene endre seg, mener Nicholas Christakis. Han etterlyser nye institutter, nye arbeidsmåter og mer tverrfaglighet.

Fra jegere og sankere til storsamfunn: Nicholas Christakis har spesialisert seg på hvordan individer sammen danner grupper, kollektiver og nettverk. – I dag lever de fleste av oss i byer. Har dette endret oss, ikke bare kulturelt, men også biologisk? Hvordan vil moderne teknologi påvirke oss? spør samfunnsforskeren. Foto: Getty Image/All over Presss
Annonse