Annonse
05:00 - 22. mars 2013

Vil ha varslere

Justisministeren vil gi politifolk en uavhengig kanal for å varsle anonymt om det de mener er galt i etaten.

Endringsministeren: Justis- og beredskapsminister Grete Faremo er hovedansvarlig for regjeringens oppfølging av 22. juli-kommisjonens rapport. I den nye stortingsmeldingen er ansvaret plassert hos henne, og ikke flyttet til Statsministerens kontor, som deler av opposisjonen i Stortinget krever. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix
Annonse

– Da dere onsdag la frem stortingsmeldingen som svarer på Gjørv-kommisjonens kritikk, sa statsminister Jens Stoltenberg at vi aldri kan gjøre et land 100 prosent trygt, for da vil det ikke være et fritt land. Vi må leve med risiko, men må vi også leve med menneskelig svikt i krisesituasjoner? 

– Ja, vi må leve med en viss risiko, og det for både systemsvikt og menneskelig svikt. Men vi må satse sterkt for å unngå slik svikt. Vi er opptatt av risiko- og sårbarhetsanalyser for å avdekke hvor vi er sårbare. 

– Gjørv-kommisjonen sier at utfordringene ligger i holdninger, kultur, ledelse og kommunikasjon. Men i stortingsmeldingen og proposisjonen som kom samme dag, handler det om nye 109 millioner kroner til beredskap, nye nettbrett til politiet, en ny nasjonal operasjonssentral og andre tiltak. Hvor blir det av det viktigste, holdningsendringene? 

Annonse