05:20 - 15. februar 2013

Ved Pavens avgang

Alt vi hørte om under Benedikt XVIs pontifikat var kjønn, men det paven selv var opptatt av, var forholdet mellom tro og fornuft, sier Claes Tande, prest i Sandefjord katolske menighet.

Prest og Wikipedia-fantom: Claes Tande kjenner 20 av de 120 kardinalene som skal velge ny pave. Tande er sogneprest i St. Johannes Døperens menighet i Sandefjord og dessuten en av de flittigste bidragsyterne til norsk Wikipedia. Bildet er tatt etter messen askeonsdag og dersom en sotflekk er synlig på Tandes panne, så er det en rest fra askekorset. Foto: Øyvind Næss
Annonse