10:47 - 18. oktober 2013

Uro i reinens rike

Finnmark er norsk industris nye skattkammer. Det er bare ett problem: Vidda er full fra før.

Folkesky: Snart kan reinflokken i Gearretnjarga få vindmøller til naboer. Reindriftssamene her frykter at de 60 vindturbinene i planlagte Fálesrášša vindkraftverk vil skremme bort dyrene. – Vår rein er så sky, forklarer de.
Annonse