15:28 - 12. desember 2013

Uenighet om ANC-bistand

Nelson Mandelas død skaper ny debatt i Norge om hvem som sto på frigjøringskjempens side i apartheidtiden.

Forsoning: I 1993 mottok Nelson Mandela Nobels fredspris sammen med apartheidstatens siste president, Frederik Willem de Klerk. Her er de i Oslo rådhus sammen med nobelkomiteens daværende leder, Francis Sejersted. Foto: Lise Åserud/NTB Scanpix

«Dere har en helt spesiell plass i våre hjerter. Dere støttet oss da andre nasjoner så en annen vei.»

Den pensjonerte diplomaten Bjarne Lindstrøm husker godt disse ordene fra sitt første møte med Nelson Mandela i Johannesburg i februar 1990. En uke var gått etter at frigjøringslederen var løslatt fra fengselet, og Den afrikanske nasjonalkongressen (ANC) var blitt en lovlig organisasjon ni dager før det igjen. ANC kontaktet Lindstrøm, som da var norsk generalkonsul i Cape Town, og sa at Mandela ville møte ham.

– Han gjorde et sterkt inntrykk. Han var ikke preget av bitterhet, men av vilje til forsoning, og han understreket at det i Sør-Afrika var plass til alle, uansett rase og religiøs tilhørighet, forteller Lindstrøm. Han møtte en mann som hadde sittet 27 år i fengsel.

Annonse