08:49 - 25. januar 2013

Sikkerhetsansvar kan bli flyttet

En borgerlig regjering kan komme til å gi stats­ministerens kontor et større ansvar for sikkerhet, i strid med Gjørv-kommisjonens anbefaling.

Vil diskutere flytting: Erna Solberg, Høyre-leder

– Det er gode grunner til å legge et overordnet ansvar til statsministerens kontor, men vi har ikke konkludert ennå, sier Høyre-leder Erna Solberg, som etter alle solemerker blir statsminister i tilfelle en borgerlig valgseier.

Anders Romarheim, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, kritiserte i forrige utgave av Morgenbladet 22. juli-kommisjonen for ikke å gå inn for at SMK får et samordningsansvar på sikkerhetsfeltet. «SMKs aktive involvering ville gitt det å ivareta borgernes sikkerhet – statens fremste oppgave – den opphøyde prioritet den fortjener», skrev Romarheim.

De fire aktuelle regjeringspartiene i tilfelle en borgerlig seier ved stortingsvalget 9. september, vil alle diskutere den rollen statsministerens kontor (SMK) i dag har i håndteringen av sikkerhet og beredskap i Norge.

Annonse