04:41 - 08. mars 2013

Setter pris på husmoren

Økonom Charlotte Koren vil løfte kvinners ubetalte arbeid inn i norsk økonomisk historie.

Revolusjon: De siste 40 årene har 600 000 norske kvinner gått fra å jobbe hjemme for familien sin, til å jobbe utenfor hjemmet og tjene sine egne penger. Reklamebilde anno 1962, en tid på terskelen til store endringer. Foto: Rude. E/Oslo Museum
Annonse