04:33 - 31. mai 2013

Samfunnets støtter

Et rom er fylt til randen, og det uten spissborgere.

Nytt håp for en utskjelt bydel: SVs Marianne Borgen går gjennom avtalen om Tøyenløftet foran en fullsatt sal på Tøyen skole. Foto: Ellen Lande Gossner

Ingenting er så fint som et folkemøte. Fra punktet jeg står, mellom politikerpanelet og kaffebordet, ser jeg forsamlingen, et par hundre folk i sommerklær, mange med en baby på armen, de fleste etnisk hvite, et par hijaber innimellom. Et fremoverlent fenomen, med skjerpet blikk. Tøyeninitiativet heter det.

Tøyeninitiativet hadde forberedt seg på konfrontasjon. For det mange ikke har forstått, er at Tøyens problemer langt på vei er skapt av politikk: Har hovedstaden trengt et hospits eller rustiltak, har politikerne dumpet det på Tøyen. Tusen kommunale boliger er plassert her, like ved skolen. På Tøyensenteret, som Byantikvaren vil verne på grunn av dets slående mursteinsarkitektur, deles det ut metadon og subutex. Siste overrekkelse var byens største Nav-kontor. Ingen bydeler i Oslo er vist så mye forakt de siste årene.

Annonse