12:41 - 25. juli 2013

Militante motsetninger

EU vakler videre i arbeidet med å utvikle en felles forsvarspolitikk.

Fransk-britisk samarbeid: Britiske soldater med fransk og britisk militært utstyr som de fraktet til den fransk-ledede operasjonen i Mali i januar i år. Franske senatorer mener mer samarbeid mellom EUs to militære stor-makter er grunnstenen i et dypere europeisk forsvarssamarbeid. Foto: Charley Triballeau/ AFP/ NTB Scanpix

UTENRIKSANALYSE

«Hvem trenger Nato når man har EU?» uttalte Sveriges forsvarsminister Karin Enström nylig. Norske myndigheter har gjort sitt ytterste for å få innpass i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk. Like fullt er det utenkelig at en norsk forsvarsminister skulle si noe som kunne antyde at EU representerer en sikkerhetsgaranti for sine medlemmer. Det norske mantraet er at når det virkelig gjelder, er det bare Nato som teller.

Den svenske forsvarsministeren viste til bestemmelser i Lisboa-traktaten om solidaritet mellom EUs medlemsstater. De innebærer etter hennes oppfatning en gjensidig forpliktelse til å hjelpe hverandre med alle nødvendige midler. Uavhengig av hva traktatene måtte si om dette, er det etter hennes syn nærmest utenkelig at EUs medlemsstater skulle stille seg på sidelinjen hvis en av dem skulle bli rammet av en katastrofe eller et eksternt angrep.

Annonse