15:38 - 05. september 2013

Makt ut av Stortingets sal

Både Høyre og Arbeiderpartiet lover i valgkampen å føre en aktiv Europa-politikk. Men løftet hopper bukk over det grunnleggende problemet i Norges tilknytning til EU.

Illustrasjon: Siv Dolmen

ANALYSE

Politikernes, og også ofte «ekspertenes» hang til å gå utenom, ble godt synlig under en europapolitisk debatt på Litteraturhuset i Oslo i forrige uke. Her diskuterte man påstanden fra Eirik Holmøyvik ved Universitetet i Bergen om at Stortinget i en rekke saker har overført suverenitet til EU ved bruk av feil prosedyre. Man skulle ha brukt Grunnlovens paragraf 93, ifølge juristen ved UiB. Denne paragrafen er laget for å kunne overføre suverenitet til en internasjonal organisasjon, hvis tre fjerdedeler av Stortinget er enig. I stedet har Stortinget brukt paragraf 26, som bare krever simpelt flertall.

Mange mente Stortinget har gode grunner til å handle som det gjør. Hovedargumentene var blant annet at omfanget av slike beslutninger om suverenitetsoverførelse ikke er stort; at det er enighet i Stortinget om denne fremgangsmåten – heller ikke «nei-partiene» har protestert; at det er fornuftig politikk i de beslutningene som er fattet gjennom denne prosedyren; og at man må passe på å ikke gjøre det vanskeligere for Norge å delta i forpliktende europeisk samarbeid.

Annonse