12:16 - 20. desember 2013

Magasinet som ikke ville bli likt

Artikkelsamling Document.no er et arnested for muslimfrykt eller en uredd pionér i offentligheten, alt etter hvem du spør. Tiårsjubileet skaper bråk.

Dobbeltmoral: Førstesiden til Documents 183-siders artikkelsamling skaper debatt.

Som et eksperiment i anledning tiårsdagen ga Document i høst ut utvalgte artikler som 183 heftede A4-sider. Forsiden er prydet av en karikaturtegning, signert den britiske tegneren Ed McLachlan.

På den kan vi studere hvordan heksebrygget «arabisk vår» blir til, fyrt på knokler, med ingredienser som kjønnslemlestelse, grådighet, veibombe og kalasjnikov, kastet i gryten av sinte og slu imamer, generaler og talibanere, et kapitalistsvin, døden, en kvinne med niqab, et lite barn utpekt som offer – og en betuttet nordmann. I bakgrunnen truer sjia og sunni, med bombebelte og våpen i hånd. Sivilbefolkningen flykter.

SVs stortingsrepresentant Snorre Valen mener karikaturtegningen viser en dobbeltmoral. Han trekker frem debatten om Finn Graffs karikatur av Ehud Olmert som nazistisk fangevokter, der Hans Rustad reagerte skarpt. Den kritikken bør ramme også denne karikaturen, ifølge Valen:

Annonse