13:03 - 04. juli 2013

– LO må bli tydeligere

ForUM mener LO ikke har gjort nok for å følge opp Cermaq-saken.

Det er regjeringen som oppnevner de fire medlemmene i OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, etter anbefalinger fra LO, NHO og sivilsamfunnet, representert ved ForUM. En av de fire som sitter i Kontaktpunktet i dag kommer fra nettopp LO.

– LO burde brukt sine kanaler inn til regjeringen og til konsernledelsen, og presset på for oppfølging da forholdene ble kjent for seks år siden. Jeg håper virkelig at den nye LO-ledelsen blir tydeligere i offentligheten når det gjelder deres krav til norske konserners internasjonale aktiviteter. Før var LO langt mer synlig i denne debatten, og det var årsaken til at jeg meldte meg inn i sin tid, sier Gunhild Ørstavik i ForUM.

LOs 2. nestleder Hans-Christian Gabrielsen er ikke enig og forteller at LO ved to anledninger har besøkt Cermaqs anlegg i Chile. LO har også bidratt økonomisk til at en representant fra Naturvernforbundet kunne være til stede på et seminar ved den norske ambassaden i Chile.

Annonse