Annonse

Annonse

04:55 - 18. oktober 2013

Krig om fredsprofessor

Øyvind Østerud hadde undervisningsdepartementets byråkrater mot seg da han ble utnevnt til UiO-professor i 1980, viser ny forskning.

Kamp på Blindern: En fullsatt forelesning på SV-fakultetet, 1974. Konflikten om Øyvind Østeruds utnevnelse til fredsprofessoratet splittet fakultetsrådet på 1970-tallet. Foto: NTB Scanpix

Skal en universitetsprofessor forske med den hensikt å gjøre verden til et bedre sted? Ja, mente Johan Galtung, som i 1968 ble utnevnt til professor i konflikt- og fredsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO). Nei, mente Øyvind Østerud, som overtok professoratet i 1980. Men da først etter tre års strid om hans kandidatur.

Eva Fetscher har i sin ferske doktoravhandling studert historien til et av de mest konfliktskapende professorater noen sinne i Norge. Den startet samme år som Det samfunnsvitenskapelige fakultet ble grunnlagt: I 1963 kom forslaget om et professorat skreddersydd for fredsforskeren Johan Galtung. I 1967 ble det opprettet av Stortinget.

– På denne tiden var det ikke lenger vanlig at Stortinget opprettet professorater. Vedtaket ga uttrykk for et sterkt ønske om hvilken rolle Norge skulle fylle i verden, nemlig å fremme fred, i Fritjof Nansens tradisjon og med Nobels fredspris som et verktøy. Professoratet skulle ha samme mål, sier Fetscher, som disputerte over sin avhandling ved UiO 18. oktober.

Annonse