15:50 - 28. februar 2013

Krever handling mot Klimarealistene

Organisasjonen Concerned Scientists Norway vil ha tiltak mot «spredning av propaganda» i universitetslokaler.

Organisasjonen samler vitenskapsfolk med ulik faglig bakgrunn som ønsker å jobbe for en bærekraftig utvikling.

Før jul sendte styreleder Beate Sjåfjell brev til Kunnskapsdepartementet, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. I brevet uttrykker hun misnøye med at klimaskeptikerorganisasjonen Klimarealistene bruker UiOs lokaler til å spre feilinformasjon.

«Vi er bekymret for at universitetene (om enn ufrivillig) låner legitimitet til ‘klimarealistene’ og deres undergraving av grunnlaget for nødvendige tiltak for å begrense klimaendringene,» står det i brevet.

Annonse