09:29 - 27. september 2013

Klimapanelets lange vei

FNs klimapanel lanserer nå sin femte hovedrapport. • Hvordan blir den til? • Har den tidkrevende FN-prosessen noen fremtid? • Klimaforsker Bjørn Samset gir sin innside-vurdering.

Klodens tilstand: Forskere fra James Cook University studerer effektene av klimaforandringer på Daintree-regnskogen, Cape Tribulation, Australia. Foto: Phil Walter/Getty Images/All Over Press

BAKGRUNN

FNs klimapanel (IPCC) lanserer 27. september første del av sin femte hovedrapport. Det som leveres, er en statusrapport om forskning på Jordens klima, hvordan klimasystemet virker, og hvordan vi mennesker er i ferd med å endre det. Rapportens andre og tredje del, om klimaendringenes effekter på samfunnet og hvordan vi kan begrense dem, samt en synteserapport, slippes i løpet av 2014.

Rapportens innhold vil neppe komme som noen overraskelse for de av oss som har fulgt med i faglitteraturen. Vi forskere er sikrere enn noensinne på at menneskelige utslipp, blant annet av klimagasser, påvirker Jordens klima. Planeten varmes fortsatt, effektene er alt merkbare, og de vil bare bli større. Enkelte temaer, som havenes rolle og viktigheten av aerosoler, vil være bedre beskrevet enn i tidligere rapporter, og bidra til å fylle ut detaljene i et allerede klart og dystert bilde. Ingen av rapportens tre enorme deler – hver bestående av tusenvis av sider, basert på tusenvis av vitenskapelige artikler – kommer til å bli lystig lesning.

Annonse