15:04 - 01. august 2013

Gjør som foreldrene

De store partiene tjener på økt konformitet, sier forskere.

– Vi ser at ungdommen er blitt mer lik resten av velgerne, og i større grad stemmer på de store partiene. Generasjonskløften mellom barn og foreldre er mye mindre i dag enn den var for bare et par tiår siden, sier Guro Ødegård, sosiolog og forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Ødegård sier at dagens foreldre spør barna om råd, tar dem med på konserter, følger dem på sosiale medier, og har mye større oversikt og kontroll over deres liv enn tidligere.

– Den nye teknologien har bidratt til at unge og voksne er på samme sted. Dette går inn i et større trekk om ungdomskulturen. Unge vet godt at de lever privilegerte liv, og føler en forpliktelse til å delta og bruke stemmeretten sin, men de har et konvensjonelt engasjement og stemmer i større grad som de voksne.

Annonse