14:39 - 23. mai 2013

Forvaltning med ræva i gir – en hjemme hos-reportasje hos byråkratiet

Etter 22. juli-kommisjonens kritikk viser forvaltningen så sterk vilje til selvkritikk at det minner om selvpisking. Nå handler det om gjennomføringsvilje. Til Dovre faller.

Illustrasjonsfoto: Christina Ulriksen

Man kan lage seg et liv av å gå på konferanser om hva som må gjøres i staten. Det er da også akkurat det vi har bedrevet i det siste. Lusket rundt i staten. Lyttet til hvordan den snakker om å få ræva i gir. Hva sitter vi igjen med? Det samme som topplederne, mellomlederne og statstjenestefolk flest sitter igjen med etter alle diskusjonene: En mengde notater. På mine står, håndskrevet: Virksomhetsarkitektur. Max Weber. NB: Tildelingsbrevet! Virvar av mål. Nidarosdomen. Hvor ble det av Rasjonaliseringsdirektoratet?

Selvransakelse. Bakom ligger bare alvor. Altså Gjørv-kommisjonens kritikk av politiaksjonen 22. juli og den manglende sikringen av Regjeringskvartalet. Ansvarspulverisering, svak evne til å gjennomføre det man har bestemt seg for, konkluderte kommisjonen, og mente løsningen ikke var mer penger eller nye lover, men bedre ledelse, samhandling, kultur og holdninger. Kort etter kommisjonens kritikk ble læringspunktene – som det ble hetende – av mange forsøkt gjort gjeldende for hele statsforvaltningen, ikke bare for styringen med beredskapsetatene.

Annonse