11:51 - 20. desember 2013

Etisk livmorleie

Hvilke grenser kan vi sette for hva andre kan gjøre? Og hva er egentlig et barn? Debatten om etisk surrogati har vanskelige spørsmål, og få enkle svar.

Pappa T og O: Morgenbladet fulgte Thomas M. Johanson og Ole Martin Moen (t.h) i India for å hente sine to barn. Reportasjen sto på trykk forrige uke. Foto: Ellen Lande Gossner

Forrige uke fulgte Morgenbladet to nordmenns vei til India for å få barn. Barna har mennene til fedre, en biologisk mor som donerte egg anonymt, og to surrogatmødre som bar dem frem. De siste par årene har rundt femti norske barn blitt til ved hjelp av surrogati i India, og praksisen har ført til debatt om utnytting av fattige og til juridiske problemer med nye typer foreldreskap.

Men også til debatt om moralfilosofi: Er det etisk rett eller galt å få barn ved hjelp av surrogati?

– Dette er vanskelig, for det er moralske aspekter ved dette som ikke så lett lar seg fange i enkle overskrifter. Reproduksjonsteknologi endrer den biologiske grunnforutsetningen for hvordan barn blir til. Det handler om det dypt eksistensielle ved fødsler og vårt syn på barn, mener Bjørn Kåre Myskja, filosof ved NTNU i Trondheim.

Annonse