10:53 - 01. november 2013

Et liv med PST

Margrethe Salvesen møtte Arfan Q. Bhatti i 2010. Livet ble aldri igjen det samme. Nå mener hun seg uthengt som «Syria-farer» og føler seg rettsløs under PSTs overvåkning.

En trussel? Hun møtte Arfan Bhatti på PSTs Facebook-gruppe i 2010, og de ble sammen. Siden har Margrethe Salvesen levd med overvåkning fra PST. – Jeg føler meg ikke trygg. Man blir skeptisk til folk rundt seg, litt på vakt, sier hun.

Her er en av dem Politiets sikkerhetstjeneste (PST) advarer mot. Margrethe Salvesen (41) er en såkalt «Syria-farer», som ifølge sikkerhetstjenesten nå utgjør den største terrortrusselen mot Norge. Hun blir trolig overvåket. 

I den nylig utgitte boken Norsk jihad heter det at Salvesen «trolig var den første norske islamisten som tar seg inn i [Syria]», etter al-Qaidas oppfordring til alle muslimer. 

Da hun kom hjem fra Syria i april 2012, ventet to personer i uniform på henne i passkontrollen på Gardermoen. «Hvor har du vært?» spurte de. «Hva har du foretatt deg i Syria?» 

Annonse