15:43 - 10. januar 2013

Et gen i hver leir

Kan genmodifisert mais være kreftfremkallende? Forskerne strides om genmodifisert mat.

Illustrasjonsfoto: Scanpix
Annonse