15:43 - 10. januar 2013

Et gen i hver leir

Kan genmodifisert mais være kreftfremkallende? Forskerne strides om genmodifisert mat.

Illustrasjonsfoto: Scanpix

To typer mais ligger til behandling på Miljøverndepartementets bord. Der har de ligget i fire år. De har til felles at de begge er tilført et ekstra gen. Hvis departementet vender tommelen opp vil det være historisk: i så fall er det første gang genmodifisert mat godkjennes for produksjon og salg i Norge.

Genmodifiserte organismer, såkalt GMO, i maten er et av vår tids store stridstemaer. Kan teknologien stille sulten til en verdensbefolkning som har passert syv milliarder og stadig vokser? I så fall, til hvilken pris? Kan fremtidens mat skade helsen vår?

Annonse