04:50 - 20. september 2013

En medløpers bekjennelser

Bli med på reisen fra å forakte Fremskrittspartiet til å ta til orde for et bredt borgerlig samarbeid.

KOMMENTAR

Februar 2009: Jeg jobber for Høyres stortingsgruppe. Høyre gjør det dårlig på meningsmålingene. Frp-leder Siv Jensen har lansert begrepet «snikislamisering». Høyres Per-Kristian Foss sammenligner retorikken med det vi så i mellomkrigstidens Europa. Jeg reagerer også sterkt, og skriver en artikkel på Minervanett som jeg kaller «Snikrasisme». Kampen mot Fremskrittspartiets virkelighetsbeskrivelse på innvandringsfeltet har stått sentralt for meg så lenge jeg har engasjert meg politisk.

September 2013: Siv Jensen taler valgnatten. Den venstre halvdelen av landet, og en god del til, får sin frykt for dette annerledespartiet bekreftet. Det store utlandet er bestyrtet. Men tanken på at Frp skal i regjering, bekymrer ikke lenger meg fundamentalt. Den manglende frykten gjør at enkelte betrakter meg som en frafallen, eller verre: en medløper for mørkets krefter. Jeg, på min side, opplever derimot deres frykt for at partiet skal i regjering, som overdrevet. Hva har skjedd?

Annonse