01:00 - 22. november 2013

Eldrebølgen bedre enn sitt rykte

Utgiftene til den kommende eldrebølgen er overdrevne. Det hevder forskere som utfordrer tallene norske myndigheter baserer seg på.

Sprekere enn før: De eldre blir eldre, og friskere. Begge deler gjør eldrebølgen billigere enn fryktet. Vi må heller diskutere hva vi skal gjøre når teknologien gir oss flere muligheter enn det vi har råd til, mener forskere. Her på All-inclusive-resourt i Sharm el Sheik. Foto: Herman Dreyer

Det blir stadig flere eldre per arbeidsfør nordmann. Utviklingen hviler som en skygge over norske politikere, som må finne ut av hvordan vi skal betale for eldrebølgen.

Men kanskje er ikke fremtiden så kostbar som vi tror. Førsteamanuensis Hans Olav Melberg ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo har regnet på fremtidens sykehusutgifter i Norge. Han mener eldrebølgen er langt bedre enn sitt rykte.

– Demografi er mindre viktig enn vi har trodd for sykehusutgiftene fremover. Vi blir nemlig ikke bare eldre, vi blir også friskere. Det har veldig mye å si for utgiftene, sier han til Morgenbladet.

Annonse