05:05 - 06. september 2013

Dine venners tykke venner gjør deg tykk

Statsviter James Fowler har funnet ut hvordan lykke, fedme – ja, til og med valgdeltagelse – smitter fra venn til venn til venn.

Alene sammen: – Venner er mektige, sier James Fowler, som bruker store datasett for å forske på forbindelsene mellom mennesker. Forskningen viser at en lykkelig venn gjør oss mer lykkelig enn høyere lønn.
Annonse