04:55 - 24. mai 2013

Den tause revolusjonen

Europas grenser viskes ut. Romfolket kan bli her for alltid – med loven i hånd.

Illustrasjon: Marvin Halleraker / www.marvin.no
Annonse