15:07 - 18. juli 2013

De vanskelige spørsmålene

To år etter 22. juli forskes det mye på beredskap, men lite på nordmenns islam-motstand.

– Jeg savner helt opplagt mer forskning på idégrunnlaget til Breivik, sier Øystein Sørensen, professor i historie ved Universitetet i Oslo.
Sørensen har søkt om støtte til et prosjekt om å sette Anders Behring Breiviks tenkning inn i en større europeisk og historisk kontekst, men søknaden fikk avslag fra Norges forskningsråd.

Historieprofessoren ønsker å spore drapsmannens og annen høyreekstrem ideologi tilbake til mellomkrigstiden, og han mener å se en parallell til nazistenes fremvekst før andre verdenskrig, i Weimarrepublikken, hvor nazistene og kommunistene egget opp og stimulerte hverandres verdensbilder. «Som vi vet», sier Sørensen, «gikk det helt galt».

Sørensen vil forske på hvordan høyreekstremisme og ekstrem islamistisk ideologi utvikler seg i konflikt med hverandre i samtidens Europa.

Annonse