05:20 - 01. februar 2013

Blir sjelden hjemmeterrorister

Jihadister fra Vesten foretrekker å kjempe i fjerne kriger fremfor å angripe hjemme, viser ny studie. Men de norske Syria-krigerne bør ikke undervurderes, sier terrorforsker Thomas Hegghammer.

Poserer: Profetens Ummah-medlem Mohyeldeen Mohammad fra Larvik har kriget i Syria, noe han dokumenterer på sosiale medier. En rekke nordmenn har sluttet seg til Jabhat al-Nusra, den mest radikale av islamistgruppene i Syria, som skal ha bånd til al-Qaida. Fotograf ukjent

Hvorfor reiser vestlige statsborgere til fremmede krigsområder? Og hvor farlige er de i etterkant? I en fersk forskningsartikkel konkluderer terrorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt med at de fleste jihadister foretrekker å kjempe i en krigssone langt borte, fremfor å planlegge et terrorangrep hjemme.

– Jeg har hele tiden hatt inntrykk av at det er langt flere fremmedkrigere enn terrorister, sier Hegghammer.

Det er første gang en noen forsøker å tallfeste dette. Hegghammer understreker at formålet er å anslå fenomenets størrelsesorden, heller enn å gjøre en nøyaktig måling.

Annonse