15:12 - 01. august 2013

Anakronistisk venstreparti

Det siste tiåret har SV mistet nesten alle sine unge velgere. Ungdommens verdier har endret seg, sier forskere.

Unge fanebærere: Ezgi (17), Jens (16) og Rebekka (17) elsker å være på SU-leir, men de forteller at SV er upopulært på skolene de går på. Gjennomsnittsvelgeren til SV blir stadig eldre, og snittalderen økte fra 40,5 i 2005 til 44,8 år i 2009, ifølge tall fra valgforsker Bernt Aardal. Med en slik utvikling skiller SV seg markant fra de andre partiene, med unntak av Fremskrittspartiet, som også får eldre velgere. Foto: Siv Dolmen
Annonse